Werbelis, K. Russisch-Litauen. Statistisch-ethnographische Betrachtungen. Stuttgart. 1916Tikroji autoriaus pavardė Petras Klimas.

      Petras Klimas (1891-1969)- Lietuvos teisininkas, istorikas, publicistas, redaktorius, diplomatas, užsienio reikalų ministras, vasario 16-osios akto signataras.  P. Klimas - rinko medžiagą apie lietuvių tautos etnografinį plotą, bandė nustatyti jo ribas, parodyti nutautinimo eigą.  Šis P. Klimo darbas  „Russisch-Litauen-Statistisch-etnographische Betrachtungen“ („Rusija-Lietuva. Statistiniai-etnografiniai stebėjimai“) išleidžiamas 1916 metais vokiečių kalba Štutgarte.

Pateikiami du žemėlapiai.

     Nr.1 „Die gegenwärtigen Grenzen der litauischen Sprache“ („Dabartinės Lietuvos ribos“). Pažymėtos Lietuvos rajonų, gubernijų ribos. Spalvotomis linijomis žymimi pasieniai pagal J.Rozwadowski, E.Karski,  P.Matulionis, žurnalą „Lietuvos ūkininkas“.

      Nr.2  „Litauens ostgrenze“ („Rytų Lietuvos sienos“ paantraštė  - „be kalbos, etnologijos ir konfesinio požiūrio XIX amžiaus viduryje“). Pažymėtos Lietuvos rajonų, gubernijų ribos.  Spalvotomis linijomis išryškinamos ribos pagal Pr. Kojalowicz, P. Koeppen ir kt. Brūkšniuotomis linijomis žymima stačiatikių gyvenamoji sritis.