WALTER TRIER. Karte von Europa im Jahre 1914    Walter Trier (1890-1951) - žymus grafikas, iliustratorius, kilęs iš vokiškai kalbančių žydų šeimos. Daugiausia žinomas dėl jo iliustracijų Erich Kästner knygojai „Emilis ir sekliai“ (1929). Dėl savo bendradarbiavo su kairiosios pakraipos leidiniais, kuriant jiems satyrą bei dėl savo kilmės, 1936 m.  W. Trier buvo priverstas palikti Berlyną ir persikėlė į Londoną, kur vėliau kūrė antinacistines iliustracijas propogandiniams lapeliams bei kitems leidiniams.