Viscont, A. La Lituanie et la Guerre. Genève. 1917       Antanas Viskantas (-1942) – kunigas, popiežiaus šambelionas, istorijos daktaras, Vilniaus krašto veikėjas. Studijavo Romos, Liuveno ir Friburgo universitetuose, įgydamas teologijos, filosofijos bei kanonų teisių doktoratus. Jo 1917 metais parašytas ir Ženevoje išleistas veikalas „La Lithuanie et la Guerre“ pasirašytas Antoin Viscont slapyvardžiu.

Publikuojami du žemėlapiai.

      Nr.1 „Lituanie sous le règne du grand duc Vytautas 1392-1930“ („Lietuva Vytauto Didžiojo valdymo laikais“). Mastelis 1:7500 000, spalvotas. Pažymėti lenkiškų miestų vietovardžiai, žemaičių, jotvingių genčių ribos. Taip pat išryškinamos Maskvos didžiosios kunigaikštystės bei Lenkijos karalystės ribos.

      Nr.2  Carte ethnographique du peuple lituanien“ („Etnografinis Lietuvos žmonių žemėlapis“). Atitinkamos spalvos žymi lietuvių tankumą pagal rajonus. Punktyrinės linijos žymi Kauno, Vilniaus, Suvalkų gubernijų ribas. Lietuvos religinių apeigų ribos ir Prūsų Lietuvos ribos nuo 1719, 1848, 1897 metų.  Žemėlapis svarbus savo objektyvumu ir įdomus tuo, kad pirmą kartą vartoja lietuvišką vietovardžių rašymą žemėlapyje svetima kalba.