Verbickis, V. Lietuvos žemlapis su etnografijos siena. Sankt Peterburgas. 1911Pirmasis lietuviškas žemėlapis su pavadinime įvardyta etnografijos sąvoka buvo Peterburgo archeologijos instituto absolvento V.Verbickio (1885-1979) sudarytas „Lietuvos žemlapis su etnografijos siena“. Šis keturių spalvų žemėlapis atspausdintas 1911 metais Sank Peterburgo A.Iljino kartografijos įmonėje. Žemėlapio leidybą finansavo bendrovė „Lietuvos ūkininkas“. V.Verbickis buvo įvairiapusė asmenybė - prorusiškų pažiūrų inžinierius, archeologas. 1915 metais baigęs Peterburgo civilinės inžinerijos institutą, po Nepriklausomybės atgavimo dėstė Vytauto Didžiojo universitete. Vadovavo Kauno pilies konservavimo darbams.

 Istorinės kartografijos tyrinėtojas A.Samas taip apibūdina V.Verbicko žemėlapį: „Šio žemėlapio grafinis lygis prastas, tačiau lituanistiškai jis vertingas tuo, kad jame beveik visų geografijos objektų lietuviškieji pavadinimai taisyklingi“.  Žemėlapis vaizduoja daug mažesnę etnografinę Lietuvos teritoriją,  tačiau vienintelis dar  didesnis nei ankstesni darbai.