Šalkauskis, S.. Sur les Confins de deux Mondes.Essai synthétique sur le problème de la civilisation Nationale en Lituanie. Genève. 1919Stasys Šalkauskis (1886  – 1941) – Lietuvos filosofas, pedagogas, paskutinis tarpukario Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) rektorius. 

1916-1920 metais studijuojamas filosofiją ir pedagogiką Fribūro katalikiškame universitete S. Šalkauskis kėlė Rytų ir Vakarų sintezės idėją: pirmą kartą 1916 m. Fribūro studentų draugijoje „Lituania“ skaitė dvi paskaitas „Tautinė lietuvių idėja“. Iš jų paskui atsirado prancūziškai parašyta ir 1919 metais Ženevoje išleista pirmoji jo knyga „Sur les Confins de deux Mondes.Essai synthétique sur le problème de la civilisation Nationale en Lituanie“(„Dviejų pasaulių takoskyroje. Sintetinis esė apie Lietuvos tautinės civilizacijos problemą“). 

Knygoje  Šalkauskis vartoja svarbias ir dar 1918 metais aktyviai Lietuvoje diskutuotas sąvokas, kaip: „etnografinė Lietuva“, kuri buvo gretinama su Didžiąja Lietuva.