Romer, M. Litwa. Lwów : Polskie towarzystwo nakladowe. 1908       Mykolas Riomeris (1880-1945) – teisėtyrininkas, konstitucionalistas, profesorius, universiteto rektorius, Lietuvos konstitucinės teisės mokslo kūrėjas, vienas iš Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Sąjūdžio ideologų.  XX amžiaus pradžioje, kai politiniame to meto žemėlapyje Lietuvos nebuvo, jis save, pirmiausia kaip pilietis, tapatino su Istorine Lietuva (iš esmės dabartine Lietuvos ir Baltarusijos teritorija. Riomeris istorinę Lietuvą apibūdino kaip integralų kraštą, besiremiantį istoriniu, teritoriniu, ekonominiu ir kultūriniu bendrumu. 

      1908 metais  išleistas stambus Riomerio veikalas lenkų kalba „Lwów: Polskie towarzystwo nakladowe“  („Lietuva. Studija apie lietuvių tautos atgimimą“). Veikalas tapo pirmąją moksline studija lietuvių tautinio atgimimo istorijos klausimu.   M. Riomeris buvo nominuotas „Lietuvių mokslo draugijos“ nario korespondento vardu. Pats Riomeris savo autobiografijoje yra nurodęs: „... Apskritai mano knyga „Litwa" suteikė man lyg pilietybės diplomą lietuvių tautinėje visuomenėje. Nuo to laiko tarpe lietuvių aš jau buvau ne svetimas, bet savo žmogus...“.

Pirmame knygos leidime pateikiamas lenkiškas žemėlapis „Mapa Etnograficzn Litwty“ („Etnografinis Lietuvos žemėlapis“). Mastelis 1:2000 000, nespalvotas.  Parodo lietuviškai kalbančiųjų gyventojų etnografines ribas, kurie išsklaidyti po imperijos provincijas ir senosios kunigaikštystės regionus.