Romer, E. Geograficzno-statystyczny Atlas Polski. Warsaw & Krakow. 1916 Eugeniusz  Romer (1871-1954) – Lenkijos geografas, kartografas, geopolitikas. Lenkijos delegacijos Paryžiaus taikos konferencijoje narys, padėjo braižyti vakarų Lenkijos sienas.  Jo žemėlapiai ir atlasai vis dar labai vertinami lenkų ekspertų.

Riomeris su daugelio bendradarbių pagalba redagavo ir parengė „Geograficzno-statystyczny Atlas Polski“  atlasą. Atlasas išleistas 1916 metais Vienoje buvo labai svarbus nustatant Antrosios Lenkijos Respublikos sienas po karo. 1916 metų leidime buvo publikuoti 32 žemėlapiai, su įvadu ir aprašymais į pateiktus žemėlapius. Žemėlapiai aprašomi lenkų, vokiečių, prancūzų kalbomis.

 34 x 36,5. Maps by: Cartographic Institute of Freytag & Bernd, Vienna. Printed by: A. Holzhausen. First edition of the Polish Statistical and Geographical Atlas