Rivas, C.C "Justice" Allemande en Lituanie occupee. Genève, Nancy. 1917Rivas C.C. - Juozo Gabrio-Paršaičio slapyvardis.

      Juozas Gabrys-Paršaitis (1880-1951)  -Lietuvos teisininkas, žurnalistas, redaktorius, visuomenės veikėjas, lietuvių literatūros istorikas. Parašė darbų, propaguojančių Lietuvą ir jos reikalus. Dėl jo veiklos ir darbų Europos visuomenė pradėjo skirti lietuvių

      Knyga  „Justice" Allemande en Lituanie occupee  („Teisingumas“ Vokiečių okupuotoje Lietuvoje) išleista 1917 metais Ženevoje. Knygoje pateikiama istorinė apžvalga apie Lietuvą vokiečių okupacijos metais, visuomeninis gyvenimas, ekonominė padėtis.