Report Book. Imperial Russia Vilna Gubernija First Population Census 1897. 19031897 metais  vyko visuotinis Rusijos imperijos gyventojų surašymas, kurio rezultatai buvo skelbiami 1900–1905 metais. Surašyme Lietuvai priskirta žymiausia etninės Lietuvos dalis, bet dabartinės valstybės ribose tada buvo Kauno gubernija, Vilniaus gubernija, Suvalkų gubernija, Gardino gubernija ir Kuršo gubernija, bet nei viena gubernija visa neįėjo į dabartinės Lietuvos ribas. Duomenys pateikiami apskritimis. Atskirai išskirti miestai. Jiems priskiriami gubernijos ir apskričių centrai, neetatiniai miestai. Pateikiami duomenys apie gubernijos ir apskričių plotus kvadratiniais varstais (1 kvadratinis varstas =1,13806 kv. km).