Franz Josef Fürst Von Isenburg-Birstein. Verwaltungsbericht der Deutschen Verwaltung für Litauen. Tilsit. 1916Franz Joseph Isenburg-Birstein (1869-1939) - kunigaikštis, pulkininkas, 1916 metais paskirtas  aukščiausiuoju karinės valdžios Lietuvoje viršininku. Dirbo iki 1918 metų. Kaip tvirtina lietuvių išeivių istorikas Pranas Čepėnas „karinės valdžios viršininkas Isenberg-Birstein savo griežtais įsakymais tartum grąžino Lietuvoje Muravjovo laikus“. Lietuvių protestai dėl jo „muravjoviškos“ politikos buvo išgirsti kurių ne kurių politikų Berlyne.

„Verwaltungsbericht der Deutschen Verwaltung für Litauen“ (Vokiečių administracijos valdymo Lietuvoje ataskaita)- tai serialinis leidinys, leistas 1915-1916 metais Tilžėje.