Purickis, J. L'etat lituanien et le gouvernement de Gardinas (Grodno). Lausanne. 1918Juozas Purickis (1883- 1934 ) – Lietuvos diplomatas, žurnalistas, publicistas, visuomenės veikėjas. Išleido stambių mokslo veikalų lietuvių, vokiečių, prancūzų kalbomis iš Lietuvos istorijos, teisės, protestantizmo istorijos Lietuvoje. Parašė etnografinę studiją apie Gardiną -  „L'etat lituanien et le gouvernement de Gardinas (Grodno)“.

Publikuoti du žemėlapiai.

Nr.1 „Carte de la Lituanie avant les parages“ („Lietuvos žemėlapis prieš padalijimą“). Mastelis 1:9000 000, nespalvotas. Pažymėtos Lietuvos valstybės ribos, Kauno, Vilniaus, Suvalkų  ir kitų gubernijų ribos. Vietovardžiai atvaizduoti svarbūs miestai.

Nr.2  „Carte de la Lituanie avant les parages“. Nespalvotas. Žymimos gubernijų ribos. Vietoj Suvalkų parašyta Trakai.