Purickis, J. Die Volkswirtschaft in Litauen. Auszug aus “Litauen”. Lausanne : Litauisches informations bureau. 1919Juozas Purickis (1883- 1934 ) – Lietuvos diplomatas, žurnalistas, publicistas, visuomenės veikėjas. Išleido stambių mokslo veikalų lietuvių, vokiečių, prancūzų kalbomis iš Lietuvos istorijos, teisės, protestantizmo istorijos Lietuvoje.

Parengė studiją „Die Volkswirtschaft in Litauen“ („Lietuvos tautos ūkis“), kuri buvo išspausdinta žurnale „Litauen“, o 1919 m. Lozanoje išėjo atskira knyga. Publikuojamas „Karte von Litauen“ („Lietuvos žemėlapis“). Be mastelio, nespalvotas. Vietovardžiai  įvardijamai labai tiksliai, taisyklinga lietuvių kalba. Pažymėtos 1919 metų Lietuvos ribos bei etnografinės Lietuvos ribos. Oberosto administracinio-teritorinio vieneto ribos.