Plater, S. Atlas statystyczny Polski i krajow okolicznych. Poznań. 1827