Narbutas, T. Dziejie narodu litewskiego w krotkosci zebranie z dolaczeniem potoku pochodzen ludow narodu litewskiego.Wilno. 1847

Narbutas, T. Dziejie narodu litewskiego w krotkosci zebranie z dolaczeniem potoku pochodzen ludow narodu litewskiego.Wilno. 1847      Teodoras Narbutas (1784-1864) – lietuvių istorikas romantikas, tautosakos ir kultūros tyrinėtojas, archeologas. Kolekcionavo istorinius dokumentus bei jų kopijas, ypač dokumentus, susijusius su Lietuvos istorija. Pagrindinis darbas  - 9 tomų „Lietuvių tautos istorija“ (1835-1841).

      Knyga  „Dziejie narodu litewskiego w krotkosci zebranie“ („Lietuvių tautos istorija, glaustai perpasakota“), paprastai vadinama „Trumpąja istorija“. Tai didžiojo Narbuto veikalo 9 T. kompendiumas, paties istoriko žodžiais „skirtas bendram supratimui kad būtų galima lengviau suvokti jo [t.y. devyniatomio veikalo] turinį „sutrumpintas aprašymas“‘. Narbutas aprašė savo etnografinės Lietuvos sienų ribas.  Brėžiama linija beveik visur užgriebia didesnį plotą, nei dabartinė Lietuvos siena, bet yra ganėtinai konservatyvi. Iš šiandieninės Lietuvos T. Narbuto linija atkerta tik Dieveniškių „pusiasalį“ (veda tiesią liniją Stakai - Graužiškės / Ašmenos upelio ištakos).