Klimas, P. Lietuva, jos gyventojai ir sienos. Vilnius. 1917Petras Klimas (1891-1969) - Lietuvos teisininkas, istorikas, publicistas, redaktorius, diplomatas, užsienio reikalų ministras, vasario 16-osios akto signataras.  P. Klimas - rinko medžiagą apie lietuvių tautos etnografinį plotą, bandė nustatyti jo ribas, parodyti nutautinimo eigą.

 Remiantis P. Klimo tyrinėjimais apie lietuvių daugumos gyvenamą teritoriją, tapo galimas Lietuvos valstybės etnografinių sienų nustatytas etnografinis žemėlapis. Žemėlapis publikuotas 1917 metais P. Klimo knygelėje „Lietuva, jos gyventojai ir sienos“ kaip priedas. Publikuojamas žemėlapis „Didžiosios Lietuvos žemėlapis“. Mastelis 1:1680000, nespalvotas. Jame „Lietuvių tautos etnografinis plotas“ užštrichuotas.  Taip pat nurodytos apskričių bei gubernijų sienos.