Gaigalat, W. Litauen das besetzte Gebiet - sein Volk und dessen geistige Strömungen. Frankfurt. 1917      Vilius Gaigalaitis (1870-1945) - Mažosios Lietuvos politinis, visuomenės ir kultūros veikėjas, evangelikų kunigas, teologijos daktaras, profesorius. Lietuviškoje ir vokiškoje spaudoje paskelbė straipsnių bažnytinėmis ir visuomeninėmis temomis. Parašė 25 knygas bei knygeles.

      Knyga „Litauen das besetzte Gebiet - sein Volk und dessen geistige Strömungen“ („Lietuva – okupuotas kraštas, tauta ir jos dvasinės srovės“) išleista Frankfurte 1917 metais.

      Publikuojamas žemėlapis   „Ethnographische karte von Litauen“ („Etnografinis Lietuvos žemėlapis“). Mastelis 1:2000 000, spalvotas. Žemėlapyje vaizduojamos  Rusijos imperijos sienos prieš karą, apskričių ribos Kauno ir Vilniaus gubernijose. Rausva spalva žymi lietuviškai kalbančiųjų gyventojų teritoriją, užštrichuota teritorija žymi  lingvistiškai mišrias pasienio sritis.