Gabrys, J. La Russie et les peuples allogènes. Avec une carte ethnographique de la Russie. Bern. 1917     Juozas Gabrys-Paršaitis (1880-1951)  - Lietuvos teisininkas, žurnalistas, redaktorius, visuomenės veikėjas, lietuvių literatūros istorikas. Parašė darbų, propaguojančių Lietuvą ir jos reikalus. Dėl jo veiklos ir darbų Europos visuomenė pradėjo skirti lietuvių tautą nuo lenkų.

      Žemėlapis „Carte etnographique de la Russie“ („Etnografinis Rusijos žemėlapis“). Mastelis 1:12 500 000, spalvotas. Skirtingos spalvos žymi skirtingų tautų išsidėstymą. Lietuvos teritorija žymima be Vilniaus ir Klaipėdos krašto. Klaipėda įvardijama kaip Memelis. Pažymėtas vokiečių, žydų gyventojų tankumas (taškeliais) ir išsidėstymas Lietuvos teritorijoje.