Gabrys, J. Carte Ethnographique de l’Europe. Secrétaire général de L'Union des Nationalités. 1918Juozas Gabrys Paršaitis (1880-1951) –  Lietuvos teisininkas, žurnalistas, redaktorius, visuomenės veikėjas, lietuvių literatūros istorikas. Parašė darbų, propaguojančių Lietuvą ir jos reikalus. Dėl jo veiklos ir darbų Europos visuomenė pradėjo skirti lietuvių tautą nuo lenkų.

  Žemėlapis „Carte Ethnographique de l’Europe“ buvo platinamas 1919–1920 m. Paryžiaus taikos konferencijoje, ypač daug dėmesio susilaukė 1919  metais. Žemėlapis išleistas Lozanos centrinėje tautų bibliotekoje buvo 10  spalvų prancūzų kalba, tačiau Lietuvos  teritorijos gyvenvietės surašytos lietuviškai. Žemėlapis, kuriame parodyta lietuviškoji kilmė, buvo tikra staigmena Taikos konferencijos Paryžiuje dalyviams. Iki 1919 metų buvo 5 pakartoti žemėlapio leidimai.