Gabrys, J. A sketch of the Lithuanian nation. Imprimerie de la cour D'appel. Paris. 1911

Gabrys, J. A sketch of the Lithuanian nation. Imprimerie de la cour D'appel. Paris. 1911       Juozas Gabrys-Paršaitis (1880-1951) - Lietuvos teisininkas, žurnalistas, redaktorius, visuomenės veikėjas, lietuvių literatūros istorikas. Parašė darbų, propaguojančių Lietuvą ir jos reikalus. Dėl jo veiklos ir darbų Europos visuomenė pradėjo skirti lietuvių tautą nuo lenkų.

      Knyga „A sketch of the Lithuanian tation“ („Apybraiža apie lietuvių tautą“  kitas pavadinimas anglų kalba „A memorandum upon the Lithuanian Nation“) išliesta 1911 metais Paryžiuje. Knygoje pateikiami antropologiniai, istoriniai duomenys apie Lietuvą. Aprašoma lietuvių literatūra. Lietuvos politinė situacija vokiečių, rusų imperijos valdymo laikotarpiais.