Friederichsen, R. Lietuvos žemlapis. Hamburg. 1921Dvikalbis žemėlapis pavadinimu „Karte von Litauen - Lietuvos žemlapis“ išleistas Hamburge „L. Friederichsen & Co“ leidykloje 1918 metais. Žemėlapį parengė Richard Friederichsen (1879-1956). Žemėlapio paaiškinimai, sutartiniai ženklai pateikiami vokiečių ir lietuvių kalbomis, dauguma vietovardžių lietuvių gyvenamose teritorijose pateikiama ir lietuvių kalba. Kaip rašoma pačiame  žemėlapyje: „Rašyba šitame žemlapyje yra paimta iš vokiečių generalinio štabo žemlapio 1:300000; tiktai mažas skirtumas atsirado per tai, kad lietuviškai kalbančioje srityje, kame vokiška rašyba buvo nevienoda, kiek galint pritaikyta prie lietuviškos rašybos, vad.: š, ž, č vok. kalboje vartota sch, sh, tsch. Lenkiškai kalbančiose dalyse palikome lenkišką rašybą. Kame jau yra įsigyvenę suvokietinti vardai, naudojomės jais ir šičia“.