Ehret, J.. La Lituanie -passe, present, avenir. Genève, Paris, Édition Atar. 1919

Ehret, J.. La Lituanie -passe, present, avenir. Genève, Paris, Édition Atar. 1919  Juozas Eretas-Jakaitis (1896  - 1984 ) – lietuvių ir šveicarų mokslininkas, literatūros istorikas ir pedagogas, publicistas, Lietuvos telegramų agentūros (ELTA) steigėjas ir pirmasis vadovas.

Ereto pažintis su Lietuva prasidėjo studijų (1915-1918) Fribūro universitete metu, kur jis studijavo germanistiką, istoriją ir filosofiją. Tuo metu ten buvo gan didelė lietuvių studentų kolonija, veikė akademinio jaunimo korporacija „Lithuania“ ir Lietuvos informacijos biuras, kuris ruošė ir platino informaciją apie įvykius Lietuvoje ir jos siekius. Lietuviams reikėjo pagalbininko, laisvai kalbančio Šveicarijos kalbomis. Juozas Eretas, paveiktas lietuvių patriotizmo, ėmė mokytis lietuvių kalbos ir domėtis Lietuvos istorija.

 Knyga   „Litauen, in Vergangenheit Gegenwart und Zukunft“ („Lietuva- praeitis, dabartis, ateitis“)  pasirodė J. Eretui dirbant Lietuvos misijoje Berne 1919 metais. Ši knyga buvo labai didelis veikalas apie 500 puslapių.  Vidiniame puslapyje po antrašte J. Eretas prideda citatą iš Šilerio „Vilhelmas Tellis“: „Wir wollen frei sein, wie die Väter waren“ („Mes norime būti laisvi, taip kaip mūsų tėvai buvo“). Netrukus knyga  buvo išversta į prancūzų kalbą  „La Lituanie -passe, present, aveniu“.