Daumantas, V. Bureau d'information de Lituanie. CARTE DE LA LITUANIE. Bern 1918-1919Vladas Daumantas (1885-1977) - Lietuvos diplomatas, politinis veikėjas ir kolekcininkas. Lozanos lietuvių konferencijos įgaliotas kūrė Lietuvos valstybinę simboliką („Vytį“,tautinę vėliavą, pašto ženklą, atvirukus) ir ją populiarino. Sudarė lietuvišką Lietuvos žemėlapį   „Carte de la Lituanie“.  1918 metų pradžioje Lietuvos informacijos biuro (LIB ) Lozanoje iniciatyva Berne šis Vlado Daumanto žemėlapis buvo atspausdintas.  Tai etnografinis Lietuvos žemėlapis su Lietuvos istorinėmis sienomis nuo Mindaugo laikų. Vartojami lietuviški vietovardžiai. Žemėlapis spalvotas, sulankstomas, su Vyčiu viršelyje. Trys šio žemėlapio leidimai buvo atspausdinti Šveicarijoje, Vienas – Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Į žemėlapį įsiterpę keletas mažesnių: „L‘Etat Lituanien avant les parages (1772-1795)“, mastelis 1: 4 500 000; „La Lituania et les Etats d‘Europe“, mastelis 1: 32 000 000; „La Lituanie préhistorique“, mastelis 1: 15 000 000; „Le Royaume de Lituanie sous le règne de Mindaugis (1242-1263)“, mastelis 1:15 000 000; „Le Royaume de Lituanie sous le règne de Gediminas (1316-1341)“, mastelis 1: 15 000 000; „L‘Empire Lituanien sous la domination d‘Algirdas et de Keistutis (1345-1377)“, mastelis 1: 15 000 000; „L‘Empire Lituanien sous la domination de Vytautas le Grand (1392-1430)“, mastelis 1:10 000 000.