Aschmies, M. Land und Leute in Litauen. Breslau. 1918Mikelis Ašmys (1891-1918) -  Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas, žurnalistas, švietėjas, aktyvus visuomenininkas, publicistas. Vengdamas vokiečių policijos persekiojimo 1917 m. išvyko į Berlyną, 1918 m. – į Lozaną. Savo veikalais Mikelis Ašmys prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės siekių įgyvendinimo, lietuvių kultūros ugdymo.  

Kiek žinoma, dar prieš išvažiuosiant į Šveicariją parašė lietuviškai vokišką kalbos brošiūrą „Land und Leute Litauens" („Lietuvių kraštas ir žmonės“). 1918 metais vokiečių kalba knyga išleista Vroclave. Knygoje  pristatoma  lietuvių kalba bei literatūra „civilizuotam pasauliui“. Taip pat knygos pabaigoje pateikiamas žemėlapis. Įdomu tai, jog įvardytos  Baltų tautos kaip Jotvingiai, Žemaičiai, Aukštaičiai.