Age Meyer Benedictsen. Awakening of nation. Copenhagen, E.H. Petersen.1924

Age Meyer Benedictsen. Awakening of nation. Copenhagen, E.H. Petersen.1924Åge Meyer Benedictsen (1866-1927) – danų  keliautojas, etnologas, publicistas humanistas, daugelio veikalų autoriaus.

Istorinė apybraiža  „Et folk, der vaagner. Kulturbilleder fra Litaven“ („Bundanti tauta. Lietuvos kultūros vaizdai“) išleista 1895 metais. 1924 metų  angliškas leidimas „Lithuania. The Awakening of a Nation. A Study of the Past and Present of the Lithuanian People“. 1997  metais iš anglų kalbos išversta ir išleista Vilniuje.

  Ši studija apie lietuvių tautos praeitį ir dabartį. Knygoje prabilta apie atgimimo prošvaistes, aprašytos jautrios mūsų tautinio sąmoningumo pamokos, papročiai, tautosaka: „Daug kam tada pasaulyje atrodė, jog lietuvių likimas seniai nulemtas- išnykti Rusijos imperijos ir Prūsijos karalystės(..) pakraščiuose. Štai tokiame istoriniame fone pasigirdo balsas, kuris viešai skelbė -Ten, kur sveikinasi grobuoniški dviejų galingiausių Europos karinių valstybių ereliai, jas skiriančios sienos stulpai yra įkalti svetimos tautos žemėje. Ši žemė (..)- tai Lietuvos žemė“.