Adomaitis-Šernas, J. Geografija arba Žemės aprašymas. Ill. Čikaga. 1906        Juozas Adomaitis- Šernas (1859-1922)– mokslo žinių populiarintojas, publicistas knygnešys. Periodikoje išspausdino apie 2000 publicistinių straipsnių, pagal kitų tautų autorių veikalus parengė apie 20 mokslo populiarinimo knygų. Rašė įvairiomis žurnalistikos ir publicistikos teorijos bei praktikos temomis.

       Knyga  „Geografija arba Žemės apraszymas“ išleista Čikagoje. Pirmas leidimas 1899 metais. Pakartotini  leidimai 1902, 1906 metais. Manytina, jog knyga parengta pagal  1898 metų Petro Vileišio (Neries slapyvardis) Čikagoje išleistą geografijos pradmenų vadovėlį „Trumpa geografija arba žemės aprašymas“. Vadovėlio pabaigoje buvo išspausdinti net 26, daugiausia kontūriniai, įvairių pasaulio dalių žemėlapiai su paprastais, ranka įrašytais paaiškinimais, tarp jų 8-tasis įvardytas: „Lietuva tikroji“. Šį  žemėlapį taip pat pateikia ir Adomaitis-Šernas.  Žemėlapis neturi mastelio bei ilgio ir pločio koordinačių, bet rodo labai aiškiai apibrėžtas lietuvių kalbos ploto ribas: vaizduojama etnografinė Lietuva, į kurią čia įeina Mažoji Lietuva, dalis Vilniaus krašto iki Ašmenos, taip pat Dzieveniškių, Brėslaujos, Aknystos ruožai, Palanga, bet už ribos lieka Lyda, Gardinas.