Adomaitis-Šernas, J. Etnologija arba mokslas apie Žemės tautas. Ill. Čikaga. 1903       Juozas Adomaitis-Šernas (1859-1922) – mokslo žinių populiarintojas, publicistas knygnešys. Periodikoje išspausdino apie 2000 publicistinių straipsnių, pagal kitų tautų autorių veikalus parengė apie 20 mokslo populiarinimo knygų. Rašė įvairiomis žurnalistikos ir publicistikos teorijos bei praktikos temomis.

       Knygoje „Etnologija arba mokslas apie Žemės tautas: pagal dr-ą. M. Haberlandtą ir Letourneau“ išliestoje 1903 metais Čikagoje nagrinėjamos geologijos sąvokos bei dėsniai, tautų raidos mokslas. Knygoje yra skyrius apie Lietuvą  ir kaimynines tautas.